New Update


คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

เริ่มต้นจากการเปิดร้านกาแฟแล้วมีโอกาสได้ไปแหล่งเพาะปลูกกาแฟและแหล่งผลิตเม็ดกาแฟ จึงเห็นว่าเปลือกกาแฟที่ถูกแยกออกมานั้นกลายเป็นวัตถุดิบที่ไร้ประโยชน์ หากสามารถเพิ่มมูลค่าให้เปลือกกาแฟ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้มากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง ตนจึงเลือกเปลือกกาแฟนำมาทดลองสร้างเป็นเครื่องดื่มเมนูใหม่ จนได้เป็นคาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาที่มีหลากหลายรสชาติ

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

คาสทาวน์ (Castown)

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

นายรัฐศรันย์ พีรพงศ์เดชา

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

เริ่มต้นจากการเปิดร้านกาแฟแล้วมีโอกาสได้ไปแหล่งเพาะปลูกกาแฟและแหล่งผลิตเม็ดกาแฟ จึงเห็นว่าเปลือกกาแฟที่ถูกแยกออกมานั้นกลายเป็นวัตถุดิบที่ไร้ประโยชน์ หากสามารถเพิ่มมูลค่าให้เปลือกกาแฟ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้มากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง ตนจึงเลือกเปลือกกาแฟนำมาทดลองสร้างเป็นเครื่องดื่มเมนูใหม่ จนได้เป็นคาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาที่มีหลากหลายรสชาติ

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • คาสทาวน์ (Castown) คราฟต์โซดาไร้แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ที่สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
  • วัตถุดิบที่ใช้มาจากภายในประเทศทั้งหมด โดยใช้เปลือกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จากแหล่งเพาะปลูกในภาคเหนือ
  • ปัจจุบันมีรสชาติมากกว่า 20 รสชาติ แต่ละรสจะผลิตตามฤดูกาล เช่น รสออริจินอล รสไลม์ รสเลม่อน รสลิ้นจี่ รสส้ม รสสับปะรด เป็นต้น

ความเห็น :

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกาแฟที่เป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ และเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า นำไปสู่การดำเนินแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

ที่มา :   สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2562

https://mgronline.com/smes/detail/9620000003676?fbclid=IwAR148TJjL8U8BwNLOkdIdWiWNuELGbw-d4iQcGKO9F0J7nsas_FAwxvZ0f0

download PDF

ทั้งหมด มี 281 รายการ

คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

เริ่มต้นจากการเปิดร้านกาแฟแล้วมีโอกาสได้ไปแหล่งเพาะปลูกกาแฟและแหล่งผลิตเม็ดกาแฟ จึงเห็นว่าเปลือกกาแฟที่ถูกแยกออกมานั้นกลายเป็นวัตถุดิบที่ไร้ประโยชน์ ห...

5 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AI ในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหาร

5 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AI ในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหาร เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหารเป็นหนึ่งในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ล่าช้ากว่าอุต...

กาแฟเผ็ด “Prikka spicy coffee”

Prikka Spicy Coffee กาแฟเอกลักษณ์ไทยสูตรพริก จัดอยู่ในประเภท Functional Coffee สร้างความโดดเด่นด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูพันธุ์ไทยแท้

หยดน้ำกินได้ ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

Ooho Balls มีลักษณะคล้ายหยดน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถดื่มได้ทันทีทั้งชิ้น โดยไม่ต้องทิ้งบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเป็นขยะ ซึ่ง Ooho Balls นั้นได้บรรจุน้ำดื่มไว้ภายใ...

พุดดิ้งผัก (Vegetable Pudding) สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพบว่าเมื่ออายุมากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง ฟันจะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุทำให้เคี้ยวอาหารได้ยากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองจนทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหา...

Links