ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองชีวภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2562

ขณะนี้ทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความต้องการจัดตั้งหลักสูตรด้านนวัตกรรมอาหารและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองชีวภาพ (Food Innovation and Bio Industry) ระดับปริญญาโท

ทั้งนี้ เพื่อการสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการอย่างแท้จริงของภาคแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง
ทางวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองชีวภาพ หรือส่งแบบสอบถามกระจายไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

https://goo.gl/forms/Ry3FwsrQ5ZxZXjJx1

ขอบพระคุณอย่างสูง