FOOD LAW NEWS

New Update


ทั้งหมด มี 442 รายการ

จีนเปิดรับข้อคิดเห็นการใช้ Acesulfame Potassium แล...

เมื่อวันที่ 18 กุมภา...

จีนเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 28 มกราค...

Early Warning


สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

ปัจจุบันทั่วโลกกำลัง...

ไขมันทรานส์ (Trans Fat) และมาตรการรับมือของประเทศ...

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่ง...

แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองทั้งหมด 1517 รายการ

Last Updated

ไต้หวัน : มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

 1. เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร

 1. เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

 1. เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองบัญชีการรับข้อเสนอจากประชาชนในการบังคับติดฉลากอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารวีแกน

 1. เผยแพร่ 7 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ

 1. เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ฉบับรวบรวมปี 2561

 1. เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

 1. เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21

 1. เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : มาตรฐานแครกเกอร์จากสัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างๆ

 1. เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย

 1. เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561
 2.   สรุปสาระสำคัญ

Top download

สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

 1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง

ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : การแสดงแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหารสำหรับผู้บริโภค

 1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง

สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

 1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

 1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ


Links