FOOD LAW NEWS

New Update


ทั้งหมด มี 449 รายการ

เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอา...

แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

เมื่อวันที่ 3 เมษายน...

Early Warning


สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

ปัจจุบันทั่วโลกกำลัง...

ไขมันทรานส์ (Trans Fat) และมาตรการรับมือของประเทศ...

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่ง...

แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองทั้งหมด 1524 รายการ

Last Updated

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร

 1. เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง

 1. เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง้ำผักหรือน้ำผลไม้

 1. เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม

 1. เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร

 1. เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้น้ำมันจากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ที่เป็น Novel food และเพิ่มข้อกำหนดในการแสดงฉลาก

 1. เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป

 1. เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

 1. เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ไต้หวัน : มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

 1. เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร

 1. เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562
 2.   สรุปสาระสำคัญ

Top download

สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008)

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ

โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร

 1. , เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008

 1. , เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง

ญี่ปุ่น : JP: เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร

 1. , เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหภาพยุโรป : การแสดงแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองอาหารสำหรับผู้บริโภค

 1. , เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555
 2. สรุปสาระสำคัญ
 3. ต้นฉบับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง

สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling)

 1. , เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้

 1. , เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ

สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร

 1. , เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550
 2. สรุปสาระสำคัญ


Links