แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุง     ข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol Glycosides จาก Stevia rebaudiana Bertoni ซึ่งอนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides ในผลไม้กระป๋องได้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของสารแต่ละชนิด สามารถสืบค้นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองเพิ่มเติมได้ที่ : lists-permitted.html

 

ที่มา : Health Canada. Notice of Modification to the List of Permitted Sweeteners to Enable the Use of Steviol Glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni in Canned Fruit Products - Reference Number: NOM/ADM-0131 [2019-04-03] .

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-sweeteners-steviol-glycosides-stevia-rebaudiana-bertoni-canned-fruit-products.html.

สามารถติดตามแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ ()

download PDF

Related Articles

EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก

EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก                   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557ที่ผ่ านมา สหภาพยุโรปได...

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง Low-Acid Canned Food

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง Low-Acid Canned Food            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์กา...