เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมด เป็นระบบ positive list system โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นระบบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบ positive list ของญี่ปุ่น 

กล่าวคือ

 

  1. ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนด ตามเอกสารแนบ
  2. หากรายการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใดที่ไม่ได้กำหนดค่า MRLs ไว้ ต้องมีปริมาณค่า MRLs ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm)

 

          จากประกาศดังกล่าว ท่านผู้ประกอบสามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดได้ผ่านทางแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 มกอช. 0-2561-2277 ต่อ 1328 หรือ asia1.acfs@gmail.com

 

download PDF

Related Articles

EU ขยายการอนุญาตใช้ “หญ้าหวาน” ในเครื่องดื่ม

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพยุโรป ได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 of 1 April 2016 Amending Annex II to R...

EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด

EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด                   E...