ASEAN Food News


การส่งออกชาของเวียดนามลดลง

ในปี 2561 เวียดนามส่งออกชา 1.2 แสนตัน สร้างรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 8.4 และ 3.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2561 ตลาดส่งออกชาที่สำคัญของประเทศเวียดนาม คือ ปากีสถาน 

         ในปี 2561 เวียดนามส่งออกชา 1.2 แสนตัน สร้างรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 8.4 และ 3.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2561 ตลาดส่งออกชาที่สำคัญของประเทศเวียดนาม คือ ปากีสถาน เป็นประเทศที่นำเข้าชามากที่สุด มีปริมาณการนำเข้า 33,250 ตัน คิดเป็นมูลค่า 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองร้อยละ 14.8 และ 15.9 ตามลำดับ ซึ่งมีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,165 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเพิ่มแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองร้อยละ 1.0 อันดับที่ 2 คือ ไต้หวัน มีการนำเข้าชาจากเวียดนาม 17,350 ตัน คิดเป็นมูลค่า 26.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณและมูลค่าร้อยละ 7.3 และ 9.2 ตามลำดับ ซึ่งมีราคาส่งออกเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามมาด้วยรัสเซียและจีน มีปริมาณการนำเข้า 12,800 และ 9,300 ตัน ซึ่งมีปริมาณการนำเข้าชาลดลงร้อยละ 17.4 และ 9.2 ตามลำดับ นอกจากนี้ เวียดนามยังมีการส่งออกชาไปยังประเทศโปแลนด์ อินเดีย เยอรมนี และตุรกี โดยมีผลิตภัณฑ์ชาส่งออกหลัก คือ ชาดำ (black tea), ชาเขียว (green tea), ชาหมักจากดอกไม้ (tea marinated with flowers) และชาอูหลง (oolong tea)

          นอกจากนี้ กรมการนำเข้าและส่งออกภายใต้กระทรวงแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองและการค้า (MoIT) คาดการณ์ว่าในปี 2562 การส่งออกชายังคงประสบกับปัญหาเนื่องจากผลผลิตเกินความต้องการ (oversupply) ของตลาดโลก ซึ่งหลายประเทศยังคงขยายพื้นที่การผลิตโดยมองข้ามปริมาณความต้องการของตลาด จึงทำให้เกิดภาระแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองล้นตลาด ทั้งนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณชาเกินความต้องการของตลาดถึง 75,000 ตัน และในปี 2563 จะมีตัวเลขที่เพิ่มแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองถึง 128,000 ตัน

          แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองชาของเวียดนามต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคาและให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ส่งออกชาของเวียดนามจำเป็นต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปชาให้มากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทอง โดยอาจผสมชากับเครื่องดื่มอื่น ๆ เพื่อสร้างรสชาติที่หลากหลาย และให้ทันกับรสนิยมการบริโภคชาทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : Vietnamplus. Vietnam’s tea exports down in both volume and value. .

 

สามารถติดตามแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ ()

ทั้งหมด มี 204 รายการ

การส่งออกชาของเวียดนามลดลง

28 กุมภาพันธ์ 2562
ในปี 2561 เวียดนามส่งออกชา 1.2 แสนตัน สร้างรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 8.4 และ 3.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ใ...

นักลงทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเวียดนาม

18 กุมภาพันธ์ 2562
ในปี 2561 แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองผลิตอาหารและเครื่องดื่มของเวียดนามขยายตัวเพิ่มแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองร้อยละ 7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือ นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกร...

รัฐบาลมาเลเซียเรียกร้องให้ยกเลิกติดฉลาก “No Palm Oil”

23 มกราคม 2562
รัฐบาลมาเลเซียมีแผนการขัดขวางผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ติดฉลาก “No Plam Oil”  พร้อมระดมสร้างกระแส “Love Plam Oil”อย่างต่อเนื่อง ...

มาเลเซียยกเลิกการผูกขาดการนำเข้าน้ำตาลทราย

18 มกราคม 2562
รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศยกเลิกการผูกขาดน้ำตาลทราย เป็นผลให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มของมาเลเซียสามารถยื่นคำขออนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายได้โดยตรงจากต่างประ...

การส่งออกปลาสวายของเวียดนาม แตะถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

28 ธันวาคม 2561
 เวียดนามเผยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกปลาสวายมีมูลค่าสูงถึง 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ..

Links