ASEAN Food News


ฟิลิปปินส์นำเข้าโคนม หวังส่งเสริมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ

องค์การกิจการโคนมแห่งฟิลิปปินส์ (National Dairy Authority : NDA) เผยตั้งเป้านำเข้าโคนมอย่างน้อย 1,500 ตัว พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านเปโซ ในการเพิ่มการนำเข้าโคนมสายพันธุ์จิโรแลนโด (Girolando cattle) โดยคาดว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ

         

          องค์การกิจการโคนมแห่งฟิลิปปินส์ (National Dairy Authority : NDA) เผยตั้งเป้านำเข้าโคนมอย่างน้อย 1,500 ตัว พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านเปโซ ในการเพิ่มการนำเข้าโคนมสายพันธุ์จิโรแลนโด (Girolando cattle) โดยคาดว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ

          โดยในปี 2561 ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการประมูลนำเข้าโคนม 1,500 ตัว แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงได้หารือกับเกษตรกรและปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนประมูลใหม่อีกครั้งภายในเดือนเมษายน 2562 และพร้อมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรภายในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งปกติแล้วโคนม จะนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผ่านกระบวนการจัดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองจัดจ้างโดยภาคเอกชน อีกทั้งคาดว่าจะเพิ่มแพะนม 2,500 ตัวต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่การเกษตรที่จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) และคาดว่าการนำเข้าดังกล่าวจะทำให้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศเติบโตแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองร้อยละ 6 ของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและมูลค่าของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในช่วงปี 2559 - 2561 จะช่วยเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ

          จากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองรายงานว่า ในปี 2561 ผลผลิตนมมีปริมาณ 23,690 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 901.30 ล้านเปโซ ซึ่งเพิ่มแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองจากปี 2559 ที่มีผลผลิตนมปริมาณ 21,160 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 715.28 ล้านเปโซ และปี 2560 ที่มีผลผลิตนมปริมาณ 22,760 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 809.33 ล้านเปโซ อย่างไรก็ตาม ปี 2562 NDA มีงบประมาณสำหรับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองโคนมทั้งสิ้น 251 ล้านเปโซ น้อยกว่าปี 2561 ที่มีงบประมาณอยู่ที่ 350 ล้านเปโซ โดยเป็นสัดส่วนที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (DA) สมทบให้ทั้งสิ้น 330 ล้านเปโซ

          NDA กล่าวว่าเกษตรกรรายย่อยมีส่วนสำคัญในการขยายตัวของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนม เนื่องจากร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดมาจากการทำเกษตรในพื้นที่ส่วนตัว และคาดว่าจังหวัดบูคิดโนนในเกาะมินดาเนา จังหวัดบาตังกัส และอีกหลายพื้นที่ในเกาะลูซอนใต้ จะเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ นอกจากนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเผยว่า กระทรวงเกษตรจะส่งมอบโคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ (Holstein cattle) จำนวน 6,000 ตัวให้กับจังหวัดอูเบย์ (Ubay) ในเกาะโบโฮล (Bohol) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนมที่สำคัญ และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายทำให้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศเติบโตแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองร้อยละ 10 และมีปริมาณที่พอเพียงภายในปี 2565  

ที่มา : The Manila Times. Cattle imports to boost dairy industry. .

 

สามารถติดตามแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ ()

ทั้งหมด มี 208 รายการ

ฟิลิปปินส์นำเข้าโคนม หวังส่งเสริมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองนมในประเทศ

28 เมษายน 2562
องค์การกิจการโคนมแห่งฟิลิปปินส์ (National Dairy Authority : NDA) เผยตั้งเป้านำเข้าโคนมอย่างน้อย 1,500 ตัว พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านเปโซ ในการเพ...

มาเลเซียประกาศเลื่อนเก็บภาษีน้ำตาลฉบับใหม่ ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

18 เมษายน 2562
รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศเลื่อนวันที่ประกาศใช้ภาษีน้ำตาลฉบับใหม่ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเพิ่มข้อกำหนดปริมาณน้ำตาลสำหรับเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส...

อังกฤษให้การช่วยเหลือเวียดนามในการจัดตั้งตลาดกลางแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองเนื้อหมู

28 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2019 สถานกงสุลใหญ่อังกฤษ ณ นครโฮจิมินห์และกรมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองและการค้า ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Und...

แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองสัตว์ปีกฟิลิปปินส์เรียกร้องความคุ้มครองจากการนำเข้าไก่เนื่องจากราคาตกต่ำ

18 มีนาคม 2562
แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาตายไว | เทคนิคยิงปลา | มังกรทองสัตว์ปีกฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ยกเลิกปริมาณการนำเข้าไก่ขั้นต่ำ (Minimum Access Volume : MAV) เพื่อความสะดวกในการออกมาตรการพิเศษ (Special Safe...

การส่งออกชาของเวียดนามลดลง

28 กุมภาพันธ์ 2562
ในปี 2561 เวียดนามส่งออกชา 1.2 แสนตัน สร้างรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 8.4 และ 3.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ใ...

Links